Tarieven arbeidsmediation

Wat kost mediation? Dat is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de mediator besteedt aan gesprekken en eventuele verslagen en/of het maken van een (vaststellings)overeenkomst. Gemiddeld is dat in totaal zo'n 10 uur.


Voorafgaand aan de mediation worden duidelijke afspraken gemaakt over (de verdeling van) de kosten. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever (het grootste deel van) de kosten draagt.

Ik geef er de voorkeur aan persoonlijke intake-gesprekken te hebben met betrokken partijen (van ieder circa 45 minuten). Vervolgens wordt het eerste gezamenlijke gesprek ingepland. Er zijn meestal twee á drie gesprekken nodig van ieder cira 2 uur.

Mijn uurtarief voor arbeidsmediation is 170 euro per uur ex BTW. Tussen de gesprekken door is er circa een half uur nodig voor verslaglegging, administratie en organisatie. Het opstellen van een eventuele (vaststellings)overeenkomst of afsprakenlijst is hierbij nog niet inbegrepen. Voor eventuele reistijd reken ik een half uurtarief (conform Google Maps). Neem contact op voor meer informatie.Raad voor Rechtsbijstand

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om gebruik te maken van mediation. Daarom is er voor particulieren een subsidieregeling als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Meer informatie leest u op: www.rvr.org

Conflicten zijn er om op te lossen. Geschikt Mediation.